Al·legacions a la modificació del PGM en l’àmbit discontinu a l’entorn de les esglésies de Sant Martí i de la Mare de déu del Roser


Segons la candidatura municipalista, l'expedient vulneraria la legalitat i també suposaria una pèrdua de patrimoni per al municipi. Per aquests motius, el Compromís per Cerdanyola ha sol·licitat la desestimació d'aquesta modificació del Pla General Metropolità.

El Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola va presentar el passat mes de setembre al·legacions contra el projecte de modificació del PGM a l'entorn de les esglésies de Sant Martí i de la Mare de déu del Roser, aprovat inicialment al ple del 26 de juliol. Segons la candidatura municipalista, l'expedient vulneraria la legalitat i també suposaria una pèrdua de patrimoni per al municipi.

La primera de les al·legacions assenyala que la permuta proposada (una porció d'equipaments d'ús religiós a la Plaça Abat Oliba, al costat de l'església de Sant Martí, a canvi d'una zona verda de titularitat municipal al costat de l'església de la Mare de déu del Roser) no és possible, perquè la peça de la Plaça Abat Oliba, de suposada propietat de la parròquia, ja hauria d'haver-se segregat i cedit obligatòriament a l'Ajuntament en el Pla Especial aprovat l'any 1997. En conseqüència, la mencionada porció és ja propietat de l'Ajuntament de Cerdanyola, malgrat que en el seu moment no es fes la pertinent regularització al Registre de la Propietat per motius que desconeixem. D'aquesta forma, l'intercanvi que es proposa, a la pràctica, esdevé una pèrdua de patrimoni per al municipi i, per tant, per a la població de Cerdanyola, sense cap compensació útil.

Per altra banda, el Compromís denuncia que en la modificació de PGM es trasllada una edificabilitat suposadament disponible a la plaça Abat Oliba, quan tota l'edificabilitat va ser ja exhaurida en la construcció del nou casal parroquial, com s'especifica al propi expedient de llicència d'obres de l'any 1999. Aquest fet comportaria una possible vulneració de la legalitat urbanística.

Per aquests motius, el Compromís per Cerdanyola ha sol·licitat la desestimació d'aquesta modificació del Pla General Metropolità. A preguntes realitzades en comissió informativa, el govern encara està estudiant les al·legacions i no ha fet cap pronunciament.