Al·legacions del Compromís a la nova taxa HADI sobre habitatges desocupats


Des de Compromís venim treballant fermament en la defensa del dret a l'habitatge per a tothom, i en aquest sentit hem posat sobre la taula mecanismes per gravar fiscalment els pisos buits, especialment aquells en mans d'entitats bancàries i grans immobiliàries, per així impulsar la seva entrada al mercat de lloguer i la creació d'una borsa de lloguer social.

Des de Compromís venim treballant fermament en la defensa del dret a l'habitatge per a tothom, i en aquest sentit hem posat sobre la taula mecanismes per gravar fiscalment els pisos buits, especialment aquells en mans d'entitats bancàries i grans immobiliàries, per així impulsar la seva entrada al mercat de lloguer i la creació d'una borsa de lloguer social.

En el marc d'aquest treball polític, hem presentat al·legacions a la nova “Taxa HADI”, una taxa que suposa una victòria de la pressió i mobilització ciutadana encapçalada per la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH) i el seu treball tenaç i solidari. Per qüestions purament propagandístiques, i com a resposta a la pressió social, el Govern va portar aquesta nova taxa a aprovació a corre-cuita al ple de febrer, després que al gener s'aprovés per unanimitat i a instàncies de la PAH una moció per impulsar-la.

El primer eix de les al·legacions gira entorn a la manca de documentació i d'informació a l'expedient. Per una banda, mancava el reglament que regularà la borsa de lloguer social del qual, a dia d'avui, ni tant sols se'ns ha fet arribar cap esborrany. Tampoc hi havia informació relativa a les dades, els informes i les memòries elaborades en el marc de l'estudi de problemàtiques de Població i Habitatge, que es va realitzar mitjançant plans d'ocupació durant l'any 2013.

També cal recordar que al ple de l'abril es va aprovar inicialment (i ja fora del termini d'exposició pública de la taxa HADI) el reglament per determinar quins habitatges seran considerats buits. Tot i que el considerem un text del tot insuficient, al que també hi presentarem al·legacions, sí que posa de relleu que el govern ha estat mentint durant dos anys quan ens deia que hi havia una impossibilitat legal d'aprovar un reglament així, una postura suposadament recolzada per informes tècnics als que encara no hem pogut accedir.

Per altra banda, el text de l'ordenança incompleix els acords de la moció presentada a instàncies de la PAH al ple de gener, on s'acordava crear un espai de participació i seguiment de l'aplicació de la taxa i assoliment d'objectius. Alhora, i pel que fa a la quantia de les sancions, la taxa proposada no compleix els acords de la citada moció, que parlava de sancions de fins a 100.000€, xifra que queda molt lluny dels 830€ que planteja ara el govern. En aquest sentit, considerem inacceptable l'intent del Govern de rebaixar per la via administrativa allò que no es va atrevir a rebaixar per la via política, quan la PAH va proposar als grups municipals impulsar aquesta taxa.

Finalment, des del Compromís per Cerdanyola pensem que avançar pel camí de l'anomenada Taxa HADI no és excloent amb la modificació de l'IBI que gravi amb el 50% de recàrrec els habitatges desocupats. Hi ha molts motius, però sobretot perquè així ho va acordar el Ple. Ara que es comença a posar fil a l'agulla amb el reglament per determinar quins pisos es consideraran buits, tenim l'instrument necessari per posar en marxa aquest recàrrec. El govern ara ja no té cap excusa per no posar-ho en marxa.