L'Ajuntament puntualitza les informacions sobre les polítiques d'habitatge


Davant les informacions aparegudes durant els darrers dies a les Xarxes Socials i referides, segons aquestes, a la falta de polítiques socials de l'Ajuntament en matèria d'habitatges per a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat, el govern municipal ha difós els aclariments corresponents en una nota feta pública.
Pisos de La Clota. Foto: Cerdanyola.info

L'Ajuntament de Cerdanyola ha emès una nota de premsa en la que indica que l'adjudicació dels habitatges d'emergència social respon a uns criteris tècnics i estrictes establerts per la Mesa de Valoració per a l'adjudicació d'habitatges per a emergències socials en compliment de la llei d'emergència habitacional 24/2015.

L'Ajuntament explica que "vol aclarir que el cas a què es fa referència a les xarxes xocials no compleix cap dels requisits d'aquesta llei". Entre d'altres criteris, indiquen, "es prioritzen els casos de famílies monoparentals amb menors a càrrec, persones sense ingressos i persones per a les que la seva única font d'ingressos és el RAI (Renda Activa d'Inserció)". Respecte el cas "no compleix cap dels requisits d'emergència social".

El comunicat continua explicant que "des de l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament es treballa en les polítiques socials donant la millor resposta possible a les situacions d'emergència de persones i famílies en situació de vulnerabilitat de la ciutat". L'Ajuntament disposa d'un programa de primera atenció adreçat als serveis socials bàsics amb la finalitat d'informar, orientar i assessorar a les persones que ho necessitin. També, afegeixen, existeixen programes d'ajuda com el de pobresa energètica o el d'aliments... tots ells encaminats a cobrir les necessitats de les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

Sis pisos

En matèria d'habitatge, Cerdanyola disposa disposa de sis pisos. Actualment cinc d'aquests habitatges estan donant resposta a situacions d'emergència habitacional. A més, l'Ajuntament destinarà 132.955,68 euros a la reforma de quatre nous pisos de l'edifici de l'avinguda de Sant Iscle i passar així a disposar de 10 pisos. La regidora de l'Àrea Social, Elvi Vila, destaca que "amb aquestes mesures, el govern està complint l'objectiu d'anar augmentant el parc d'habitatges destinats a emergències habitacionals".

Paral·lelament, l'Ajuntament s'ha posat en contacte amb l'Agència Catalana d'Habitatge per conèixer l'estat d'ocupació dels pisos de l'edifici de La Clota que pertanyen al registre d'HPO (Habitatges de Protecció Oficial) i que són propietat de la Generalitat de Catalunya. El govern ha negociat amb l’AHC a la Mesa d’Emergència destinada a oferir habitatge a aquelles persones o unitats familiars que es troben en situació d’alt risc social de 19 pisos l’esmentat edifici.

A més,Elvi Vila explica que "ja s'ha iniciat la tramitació per sol·licitar formalment a la Agència Catalana de l’Habitatge la priorització d’adjudicació de pisos d’Habitatge de la Mesa d’Emergència que es trobin en territori de Cerdanyola del Vallès, a les persones empadronades al municipi l'adjudicació d'aquests pisos d'HPO per a casos d'emergències socials de persones de Cerdanyola".

D'altra banda, a la nota s'indica que "el govern municipal ha complert amb el seu objectiu de realitzar un cens d'habitatges buits a través del treball d'un inspector encarregat de validar el registre de pisos propietat dels bancs". El següent pas és articular les actuacions necessàries per a que els bancs posin aquests pisos al mercat amb preus assequibles o incloure'ls a la borsa del programa de medicació de l'Oficina Local d'Habitatge. Aquest mateix treball també s'està realitzant a nivell dels habitatges buits de particulars amb la intenció que les persones propietàries vulguin llogar el seu pis mitjançant el programa de mediació. Els pisos que formin part d'aquest programa podrien ser susceptibles de ser utilitzats en casos d'emergència.