L'Ajuntament invertirà 1.667.500€ en diverses actuacions de millora a la ciutat


El barri de Montflorit, el Parc del Turonet, l'enllumenat públic, els centres cívics i la substitució de les lluminàries de mercuri per altres sostenibles seran el destí dels recursos aconseguits.
Quadre d'inversions

La Diputació de Barcelona, en el marc de les meses de concertació del pla "Xarxa de Governs Locals 2016 - 2019", ha atorgat 1.667.500€ a la ciutat que es destinara a diverses actuacions de millora previstes pel quadrienni 2016 - 2019. La negociació per aquests recursos es va fer en el marc de les meses de concertació entre l'alcalde, Carles Escolà, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.
Les actuacions programades són diverses millores al barri de Montflorit (400.000€), Millores de l'enllumenat públic (400.000€), Actuacions als Centres Cívics (470.000€), Millores al parc del Turonet (147.500€) i la substitució de les actuals lluminàries de mercuri de l'enllumenat públic per altres que s'adaptin a la normativa ambiental. (250.000€).

El govern municipal havia sol·licitat 400.000€ per les actuacions a fer al Parc del Turonet, dels quals només se'n rebran 147.500€. L'executiu local treballarà per aconseguir la resta dels recursos que permetin culminar el projectes tal i com s'ha previst.

Hi ha previstos treballs de millora durant els quatre anys del pla. Destaca, pel que fa al volum de l'activitat prevista l'any 2017 quan es preveu invertir 1.117.500€ del total en gairebé tots els programes previstos.

L'ajut rebut de la Diputació pel quadrienni 2016-2019 supera en 217.500€ (un 15%) la quantitat atorgada en el període 2012 - 2015, que fou d'1.450.000€

El govern municipal valora positivament els recursos que ha atorgat la Diputació de Barcelona perquè permetran impulsar les actuacions de reparació i millora de l'entorn urbà. Aquest és un dels eixos destacats de l'actuació municipal, responent a les peticions populars perquè millori l'entorn urbà.

Les Meses de concertació
Les Meses de concertació són espais oberts de relació entre els representants de la Diputació i dels governs locals, en els quals es contrasten les necessitats i s'acorden les actuacions que es desenvoluparan en el període de mandat així com els recursos que hi aportarà cada part.