Territori

8. Territori i Medi ambient


Cerdanyola necessita canvis profunds pel que fa a la manera d’afrontar l’organització del territori i la preservació del medi ambient. Ens cal una política decidida i enèrgica, que tingui com absoluta prioritat el benestar i la salut de les persones i la preservació i millora mediambiental, que han de ser prioritàries a l’hora de planificar la nostra ciutat.

Els principals objectius a assolir són:

Una ciutat integradora, ecològica i al servei de les persones


[Compromís per Cerdanyola | Revista Comerç i Ciutat d'abril del 2011]

A Cerdanyola necessitem definir de forma participativa quin model de ciutat volem, un model social i ecològic, que pensi en l'encaix de Collserola i la UAB, que doni solució al greu problema dels abocadors tòxics i que integri els diferents barris.

Prou d'enganys: necessitem l'hospital, no un hotel


El passat dijous 27 de gener els plens dels ajuntaments de Cerdanyola, Ripollet i Montcada aprovaven la modificació puntual del PGM per ampliar el règim d’usos del sostre comercial del sector Redosa-Vallençana, amb l'objectiu de facilitar la implantació d’un hotel pròxim al nou hospital. Davant d'aquest fet, el Compromís per Cerdanyola volem fer pública la nostra postura al respecte.

Posició del Compromís per Cerdanyola sobre la situació de l'abocador de Can Planas


Davant l'anunci del govern municipal d'encarregar un nou informe per a la remediació de l'abocador de Can Planas, el Compromís per Cerdanyola volem manifestar el següent:

Valoració sobre la situació financera del Consorci del Centre Direccional


El Compromís per Cerdanyola denuncia que la situació económica del Consorci del Centre Direccional es catastròfica. El Consorci és un ens públic participat al 50% per l’Ajuntament de Cerdanyola i per l’NCASOL (Institut Cátala del Sól) i és l’administració encarregada de la urbanització de la plana del castell.

La urbanització de la plana és un atemptat ecològic, és un perill per a la salut pública donat que no s’han sanejat els abocadors existents a la zona i, a més, el Compromís per Cerdanyola pot demostrar que resulta econòmicament ruïnosa.

Taller de territori, mobilitat, medi ambient i urbanisme


DIA: Dissabte 6 de novembre del 2010
HORA: De 9:30h a 13:30h
LLOC: Centre cívic Banús-Bonasort

Més a baix, a l'apartat d'arxius adjunts, podeu trobar documents útils per a la preparació d'aquest taller.

Contingut sindicat