11. Seguretat ciutadana


Una ciutat justa socialment, una ciutat segura.

Per a l’esquerra real, a diferència del pensament neoliberal, la seguretat ciutadana ha de tenir un significat basat en l’equilibri social, a l’extensió de drets ciutadans, a l’absència de desigualtats a l’eradicació de l’atur com a font principal de les patologies i mals socials que assolen en aquests temps el nostre país i el conjunt de països de l’occident nord atlàntic capitalista.

L’ajuntament ha de ser una eina de provisió de serveis i de regulació del marc local de relacions que incideixi clarament en el foment d’aquests valors i actuï així reduint les problemàtiques socials que degeneren en conflictivitat.

Fruit de tot allò plantejat en aquest programa quant a prestacions assistencials com ara el foment de l’ocupació, la potenciació de l’acció educativa, la creació d’espais d’autogestió per a la gent jove, les iniciatives lúdiques i formatives en els trams d’edat d’especial focalització com l’adolescència, polítiques progressistes i igualitàries d'integració dels nou vinguts, s’afavoreix una ciutat compensada socialment. És en l’acció proactiva socialment on volem fer èmfasi.

Element indispensable és la creació de l’Oficina de conciliació, depenent de la Regidoria de Seguretat ciutadana, a la qual adreçar-se per resoldre conflictes, dissensions i diferendos entre la ciutadania d’una forma justa i harmoniosa.

Volem potenciar la policia de proximitat que identifiqui policia i veïnat amb una comunió d’interès social.

L’acció estrictament de seguretat es basarà així en la transmissió d’aquestes bases programàtiques al cos de la Policia Local. La professionalitat del mateix farà eficaç una política de seguretat ciutadana emmarcada en el esquema de govern participatiu i radicalment democràtic del Compromís per Cerdanyola sense excepció d’àrees.

El govern del Compromís per Cerdanyola portarà a tots els escenaris de coordinació en matèria de seguretat ciutadana la necessitat de la potenciació d’aquests punts esmentats i una relació estreta amb tots els àmbits de fiscalització i judicials.